Srovnání environmentálních dopadů odnosných tašek z různých materiálů

Autoři

  • Vladimír Kočí VŠCHT Praha Ústav chemie ochrany prostředí Technická 5 CZ-166 28 Praha 6

Klíčová slova:

hodnocení životního cyklu, environmentální hodnocení, odnosná taška

Abstrakt

Metodou posuzování životního cyklu bylo provedeno zhodnocení environmentálních dopadů životního cyklu jednorázových odnosných tašek z papíru, HDPE, LDPE a textilních tašek z polyesteru a z bavlny. Ve studii byly zhodnoceny různé scénáře životních cyklů tašek zohledňující různý způsob konce jejich životního cyklu. Jednalo se o skládkování, energetické využití v ZEVO a o recyklaci. Tašky byly porovnány na základě stejné funkční jednotky, kterou bylo odnesení 573 kg nákupu, což je množství nákupu, který za 1 rok nakoupí průměrná česká domácnost. Ve studii byla rovněž vypracována varianta založená na objemu odneseného nákupu. Bylo zjištěno, že nejvyšší environmentální dopady vykazují tašky z low density polyetylénu LDPE. Naopak nejnižší environmentální dopady byly zjištěny u polyesterové textilní tašky pro opakované použití. Papírová taška se polyesterové tašce co se environmentálních dopadů týče, vyrovná až v případě opakované 7 násobné recyklace papírového vlákna. Scénáře zahrnující skládkování a energetické využití jednorázových tašek z LDPE, HDPE a papíru mají vyšší environmentální dopady nežli tašky textilní určené pro dlouhodobé používání. Dále bylo zjištěno, že environmentální dopady odnosných tašek z papíru a z HDPE jsou srovnatelné.

Reference

Bisinella, V.; Albizzati, P. F.; Astrup, T. F.; Damgaard, A., 2018. Life Cycle Assessment of grocery carrier bags (Miljoeprojekter No. 1985). Danish Environmental Protection Agency, København Ø.

ČNI, 2006a. ČSN ISO 14040 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Zásady a osnova. Český normalizační institut, Praha.

ČNI, 2006b. ČSN ISO 14044 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Požadavky a směrnice. Český normalizační institut, Praha.

ČSÚ, 2016. Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů – 2016.

Edwards, C.; Fry, J. M., 2011. Life cycle assessment of supermarket carrierbags: a review of the bags available in 2006 (No. SC030148). Environment Agency, Bristol.

EU, 2015. Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2015/720 ze dne 29. dubna 2015, kterou se mění směrnice 94/62/ES, pokud jde o omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek.

Goedkoop, M.; Heijungs, R.; Huijbregts, M. A. J.; De Schryver, A.; Struijs, J.; van Zelm, R., 2013. ReCiPe 2008 - A life cycle impact assessment method which comprises harmonised category indicators at the midpoint and the endpoint level (No. I).

Huijbregts, M. A. J.; Steinmann, Z. J. N.; Elshout, P. M. F.; Stam, G.; Verones, F.; Vieira, M. D. M.; Hollander, A.; Zijp, M., 2017. ReCiPe 2016 v1.1 - A harmonized life cycle impact assessment method at midpoint and endpoint level: Report I. Characterization (No. RIVM Report 2016-0104a). National Institute for Public Health and the Environment, Bilthoven, The Netherlands.

Stahování

Publikováno

31.12.2018

Jak citovat

Kočí, V. (2018) „Srovnání environmentálních dopadů odnosných tašek z různých materiálů", ENTECHO, 1(2), s. 7–11. Dostupné z: https://entecho.cz/index.php/entecho/article/view/10-3260-entecho-2018-11-002 (Viděno: 5 březen 2024).

Číslo

Sekce

Recenzované články