Výskyt denitrifikačních polyfosfátakumulujících bakteriích v čistírnách odpadních vod na území ČR

Autoři

  • Dominik Matýsek Ústav technologie vody a prostředí VŠCHT Praha https://orcid.org/0000-0002-9760-5641
  • Miroslava Česká Ústav technologie vody a prostředí VŠCHT Praha
  • Iveta Růžičková Ústav technologie vody a prostředí VŠCHT Praha

DOI:

https://doi.org/10.35933/ENTECHO.2022.003

Abstrakt

Klíčovou technologií pro zachování kvality povrchových vod je odstraňování dusíku a fosforu z odpadních vod. Nejčastější a nejjednodušší technologií je biologické odstranění dusíku a chemické srážení fosforu. V tomto příspěvku byl monitorován výskyt bakterií Candidatus Accumulibacter phosphatis, které jsou schopny odstraňovat oba tyto nutrienty. Výskyt těchto organismů a následné využití jejich potenciálu při biologickém odstranění nutrientů může přinášet značené benefity pro provoz čistíren odpadních vod, jako například snížení dávky srážecích činidel, nižší produkci kalu a nižší nároky na aeraci oxické části technologie. Práce je zaměřena na monitoring výskytu těchto organismů v čistírnách odpadních vod na území České republiky. Ke sledování a hodnocení vybraných bakterií byla využita fluorescenční in-situ hybridizace, jelikož konvenčními metodami nelze tyto organismy vzájemně rozlišit. Výsledky analýzy jednotlivých aktivovaných kalů ukázaly, že většina ze sledovaných čistíren odpadních vod, obsahovaly v konsorciu bakterií sledované denitrifikační polyfosfát akumulující bakterie. Ovšem jejich potenciál při simultánním odstranění dusíku a fosforu nebyl využit.

Reference

Daims, H.; Lücker, S.; Wagner, M., 2006. Daime, a novel image analysis program for microbial ecology and biofilm research. Environmental Microbiology 8(2), 200–213. https://doi.org/10.1111/j.1462-2920.2005.00880.x

Dockx, L.; Caluwé, M.; Dobbeleers, T.; Dries, J., 2022. Nitrous oxide formation during simultaneous phosphorus and nitrogen removal in aerobic granular sludge treating different carbon substrates. Bioresource Technology 345, 126542. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2021.126542

Flowers, J. J.; He, S.; Yilmaz, S.; Noguera, D. R.; McMahon, K. D., 2009. Denitrification capabilities of two biological phosphorus removal sludges dominated by different ‘Candidatus Accumulibacter’ clades. Environmental Microbiology Reports 1(6), 583–588. https://doi.org/10.1111/j.1758-2229.2009.00090.x

Kim, J. M.; Lee, H. J.; Kim, S. Y.; Song, J. J.; Park, W.; Jeon, C. O., 2010. Analysis of the Fine-Scale Population Structure of “Candidatus Accumulibacter phosphatis” in Enhanced Biological Phosphorus Removal Sludge, Using Fluorescence In Situ Hybridization and Flow Cytometric Sorting. Applied and Environmental Microbiology 76(12), 3825–3835. https://doi.org/10.1128/AEM.00260-10

Kim, J. M.; Lee, H. J.; Lee, D. S.; Jeon, C. O., 2013. Characterization of the Denitrification-Associated Phosphorus Uptake Properties of “Candidatus Accumulibacter phosphatis” Clades in Sludge Subjected to Enhanced Biological Phosphorus Removal. Applied and Environmental Microbiology 79(6), 1969–1979. https://doi.org/10.1128/AEM.03464-12

Lanham, A. B.; Moita, R.; Lemos, P. C.; Reis, M. A. M., 2011. Long-term operation of a reactor enriched in Accumulibacter clade I DPAOs: performance with nitrate, nitrite and oxygen. Water Science and Technology 63(2), 352–359. https://doi.org/10.2166/wst.2011.063

Murnleitner, E.; Kuba, T.; van Loosdrecht, M. C. M.; Heijnen, J. J., 1997. An integrated metabolic model for the aerobic and denitrifying biological phosphorus removal. Biotechnology and Bioengineering 54(5), 434–450. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0290(19970605) 54:5<434::AID-BIT4>3.0.CO;2-F

Rubio-Rincón, F. J.; Lopez-Vazquez, C. M.; Welles, L.; van Loosdrecht, M. C. M.; Brdjanovic, D., 2017. Cooperation between Candidatus Competibacter and Candidatus Accumulibacter clade I, in denitrification and phosphate removal processes. Water Research 120, 156–164. https://doi.org/10.1016/j.watres.2017.05.001

Seviour, R. J.; Mino, T.; Onuki, M., 2003. The microbiology of biological phosphorus removal in activated sludge systems. FEMS Microbiology Reviews 27(1), 99–127. https://doi.org/10.1016/S0168-6445(03)00021-4

van Loosdrecht, M. C. M.; Nielsen, P. H.; Lopez-Vazquez, C. M.; Brdjanovic, D. (Ed.), 2016. Experimental methods in wastewater treatment. IWA Publishing, London.

Welles, L.; Lopez-Vazquez, C. M.; Hooijmans, C. M.; van Loosdrecht, M. C. M.; Brdjanovic, D., 2016. Prevalence of ‘Candidatus Accumulibacter phosphatis’ type II under phosphate limiting conditions. AMB Express 6(1), 44. https://doi.org/10.1186/s13568-016-0214-z

Yun, G.; Lee, H.; Hong, Y.; Kim, S.; Daigger, G. T.; Yun, Z., 2019. The difference of morphological characteristics and population structure in PAO and DPAOgranular sludges. Journal of Environmental Sciences 76, 388–402. https://doi.org/10.1016/j.jes.2018.06.003

Stahování

Publikováno

15.09.2022

Jak citovat

Matýsek, D., Česká, M. a Růžičková, I. (2022) „Výskyt denitrifikačních polyfosfátakumulujících bakteriích v čistírnách odpadních vod na území ČR", ENTECHO, 5(1), s. 13–17. doi: 10.35933/ENTECHO.2022.003.

Číslo

Sekce

Recenzované články