Porovnání environmentálních dopadů skladování a dopravy jablek do ČR

Autoři

  • Vladimír Kočí Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha, Technická 5 CZ-166 28 Praha 6
  • Eva Benešová Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha, Technická 5 CZ-166 28 Praha 6
  • Aleš Rajchl Ústav konzervace potravin, VŠCHT Praha, Technická 5 CZ-166 28 Praha 6

DOI:

https://doi.org/10.35933/ENTECHO.2019.06.002

Klíčová slova:

Posuzování životního cyklu, environmentální hodnocení, ovoce, skladování

Abstrakt

Cílem práce je s použitím metody posuzování životního cyklu porovnat potenciální environmentální dopady dovozu a skladování jablek v podmínkách České republiky a odpovědět na otázku, zda se z environmentálního pohledu vyplatí podporovat místní produkci a delší skladování či naopak dovoz zahraniční produkce, která sice má horší environmentální aspekty dopravy, ale zase kratší dobu skladování. Ve studii byly uvažovány čtyři scénáře 1) místní produkce jablek v ČR; 2) produkce v evropských zemích; 3) produkce v Chile a 4) produkce na Novém Zélandu. Současně s různými místy produkce byly uvažovány i různé doby vyskladnění. Výsledky studie hodnotí dovoz jablek z Chile a Nového Zélandu jako méně šetrný k životnímu prostředí než skladování místní produkce. Dovoz jablek ze zámoří se z environmentálního úhlu pohledu vyplácí až ve srovnání se skladováním po dobu 7 a více měsíců (září–duben) a to pouze pro následující kategorie environmentálních dopadů: spotřeba sladké vody, sladkovodní a mořské eutrofizace, ionizační záření a humánní toxicita (nekancerogenní). Z pohledu většiny kategorií dopadu, včetně uhlíkové stopy, je výrazně environmentálně šetrnější podporovat místní produkci než dovážet jablka z větší vzdálenosti.

Reference

Blanke, M. M.; Burdick, B., 2005. Food (miles) for thought - Energy balance for locally-grown versus imported apple fruit. Environmental Science and Pollution Research 12(3), 125-127. https://doi.org/10.1065/espr2005.05.252

Goliáš, J., 2011. Skladování ovoce v řízené atmosféře. Nakladatelství Brázda s. r. o., Praha.

Goliáš, J., 2014. Skladování a zpracování ovoce a zeleniny. Mendelova univerzita v Brně, Brno.

Hohn, E., 2007. Apples as fresh on the table as of the tree, achievable by using 1-MCP? Agrarforschung 14(5), 187-187.

Huijbregts, M. A. J.; Steinmann, Z. J. N.; Elshout, P. M. F.; Stam, G.; Verones, F.; Vieira, M.; Zijp, M.; Hollander, A.; van Zelm, R., 2017. ReCiPe2016: a harmonised life cycle impact assessment method at midpoint and endpoint level. International Journal of Life Cycle Assessment 22(2), 138-147. https://doi.org/10.1007/s11367-016-1246-y

ISO, 2006a. 14044: Environmental management- Life cycle assessment - Principles and Framework. ČNI, Praha.

ISO, 2006b. 14044: Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice. ČNI, Praha.

Mila i Canals, L.; Cowell, S. J.; Sim, S.; Basson, L., 2007. Comparing domestic versus imported apples: A focus on energy use. Environmental Science and Pollution Research 14(5), 338-344. https://doi.org/10.1065/espr2007.04.412

Roibas, L.; Elbehri, A.; Hospido, A., 2016. Carbon footprint along the Ecuadorian banana supply chain: methodological improvements and calculation tool. Journal of Cleaner Production 112, 2441-2451. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.09.074

Toivonen, P. M. A.; Lu, C. W., 2005. Studies on elevated temperature, short-term storage of 'Sunrise' Summer apples using 1-MCP to maintain quality. Journal of Horticultural Science & Biotechnology 80(4), 439-446. https://doi.org/10.1080/14620316.2005.11511957

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský, s. r. o., 2018. Moderní metody skladování ovoce. Vzdělávací moduly pro vysoké školy. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský, s. r. o.

Stahování

Publikováno

30.06.2019

Jak citovat

Kočí, V., Benešová, E. a Rajchl, A. (2019) „Porovnání environmentálních dopadů skladování a dopravy jablek do ČR", ENTECHO, 2(1), s. 13–19. doi: 10.35933/ENTECHO.2019.06.002.

Číslo

Sekce

Recenzované články