Recenzenti 2018

Žádný odborný časopis se neobejde bez recenzentů, kteří posuzují kvalitu článků předložených redakci. Časopis ENTECHO má za sebou první rok své existence, ve kterém bylo vydáno 7 odborných článků, přičemž každý článek prošel posouzením dvěma nezávislými recenzenty. A proto se sluší poděkovat recenzentům, z nichž někteří byli natolik laskaví a recenzovali více článků. V roce 2018 jako recenzenti pro časopis ENTECHO působili:

doc. Ing. Jan Bartáček, Ph.D. z Vysoké školy chemicko technologické v Praze

Ing. Martin Dočkal, Ph.D. z Českého vysokého učení technického v Praze

Ing. Robert Kořínek z Výzkumného ústavu vodohospodářského, v. v. i. v Ostravě

doc. RNDr. Jana Kotovicová, Ph.D. z Mendelovy univerzity v Brně

Ing. Věra Kreníková z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Ing. Luboš Nobilis - nezávislý expert na LCA

RNDr. Lenka Pivokonská, Ph.D. z Akademie věd České republiky

Ing. Radek Plch, Ph.D. z Akademie věd České republiky

prof. Dr. Ivona Škultétyová, Ph.D. ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě

Ing. et Ing. Tatiana Trecáková, Ph.D. ze společnosti Ayming Česká republika s. r. o.

doc. Ing. Jan Weinzettel, Ph.D. z Univerzity Karlovy v Praze

 

Za celou redakční radu

Libor Ansorge