Číslo 1 / 2021

Obsah čísla 

Biologická konverze energeticky bohatých plynů na biometan
Eva-Žofie Hlinková, Zdeněk Varga, Jana Zábranská

1-9

Stavební odpad jako náhrada jemné frakce v betonech – hodnocení fytotoxicity vůči okřehku
Hedvika Roztočilová, Diana Mariaková, Klára Anna Mocová

10-14

Eliminace mikropolutantů z vod kombinací oxidačních a sorpčních procesů
Tamara Pacholská, Ivan Karpíšek, Jana Zuzáková, Vojtěch Kužel, Stanislav Gajdoš, Pavla Šmejkalová, Zuzana Nováková, Vojtěch Kouba, Dana Vejmelková

15-20