[1]
Matýsek, D. et al. 2022. Výskyt denitrifikačních polyfosfátakumulujících bakteriích v čistírnách odpadních vod na území ČR. ENTECHO. 5, 1 (zář. 2022), 13–17. DOI:https://doi.org/10.35933/ENTECHO.2022.003.